Comunitate implicată, comunitate sănătoasă

Comunitate implicată, comunitate sănătoasă

Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă Filiala Constanța va derula în perioada 01.04.2022-30.09.2023 proiectul: „Comunitate implicată, comunitate sănătoasă” în parteneriat cu Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă și Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă Filiala Dolj.

Scopul proiectului este prevenirea creșterii incidenței TB activând comunitatea prin dezvoltarea unui mecanism comunitar de suport pentru pacienții cu TB și familiile lor, care să răspundă nevoilor bolnavilor în timpul tratamentului în ambulator și la reinserția acestora socială, precum și creșterea capacității organizaționale a două ONG-uri de pacienți.

Unul dintre obiective este creșterea capacității de implicarea a comunității în adresarea bolnavilor cu tuberculoză în 18 luni prin crearea unui mecanism de suport al pacienților în comunitate care să răspundă nevoilor lor medico-psiho-sociale, utilizând resursele comunității (medici de familie, asistenți medicali comunitari, autoritate publică locală, lideri informali, scoala, biserica, etc.).

Un alt obiectiv al proiectului este pilotarea mecanismului de suport comunitar în județele Constanța și Dolj în vederea diseminării lui la nivel național, în 18 luni. Proiectul are și un obiectiv de dezvoltarea organizațională a filialelor Constanța și Dolj, în 18 luni, prin crearea unei proceduri de management de voluntari, a unei proceduri de management financiar, a unei proceduri GDPR și a unei proceduri de fundraising.

Prin acest proiect, ne propunem să abordăm problematica tuberculozei la nivel comunitar prin două direcții:  prin crearea  unui mecanism de suport comunitar pentru bolnavii cu TB și persoanele la risc de TB și creșterea  capacității organizaționale a celor două filiale.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ferm ca îngrijirea bolnavilor cu TB să se facă în principal în ambulator (ambulatory care) pentru a preveni răspândirea nosocomială a bolii, traumatizarea inutilă a pacienților prin perioade lungi de spitalizare, încărcarea sistemului de sănătate cu cheltuieli inutile, scoaterea din producție și din viața comunitară în mod inutil, pe termen lung, a pacienților cu TB. În acest moment, nu există un model sau un mecanism de abordare comunitară a acestor bolnavi sau a persoanelor la risc de TB, serviciile comunitare fiind incomplete, ineficiente în abordarea problemei. Din aceste motive, ne propunem să creăm un mecanism comunitar care să răspundă nevoilor medicale și psihosociale ale beneficiarilor vizați, să contribuie la depistarea precoce a celor bolnavi, să reducă stigmatizarea lor, să realizeze activități de educație pentru sănătate și prevenția TB în comunitate, precum și activarea membrilor comunității în a contribui material sau prin voluntariat la creșterea calității vieții acestei categorii de populație.

Rezultate relevante așteptate:

-20 localități implicate

-80 lideri formați

-1 mecanism de abordare comunitară a pacienților

-1 manual de abordare comunitară.

Valoarea totală a proiectului este de  148 978 EURO.

Proiectul este derulat de ASPTMR în parteneriat cu ASPTMR Constanța și ASPTMR Dolj. Proiectul este finantat prin Programul Active Citizens România parte a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014 – 2021, Operator de Fond Fundația PACT- Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare.