Step by step towards an inclusive society

Step by step towards an inclusive society

Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă Filiala Constanța derulează o campanie locală de informare, educare și conștientizare a drepturilor omului, non-discriminare și tratament egal dedicată persoanelor afectate de tuberculoză din județul Constanța, în perioada februarie-august 2022.

Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step towards an Inclusive Society.  Proiectul este  derulat de Federația UNOPA în parteneriat cu COPAC (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul proiectului este creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale mici, care lucrează în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite, de a se implica în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal, prin programe de cetățenie activă.

Context: Datele recente arată că 48% din cazurile de infectare cu tuberculoză au loc la persoanele tinere (cu vârste între 15-49 ani), active din punct de vedere profesional și economic. Acestea sunt adesea victimele stigmatului social, al discriminării și al marginalizării. Putem vorbi aici despre pierderea locului de muncă, marginalizarea socială din partea prietenilor și chiar a partenerului de viață iar în unele cazuri putem vorbi inclusiv despre respingerea familială. Din nefericire, datorită lipsei de educație a populației, stigmatul social asociat bolii continuă chiar și după ce pacientul este declarat vindecat. Au existat cazuri în care colegii de birou au refuzat să mai lucreze cu o persoană care a fost infectată cu tuberculoză, mergându-se până la concedierea acesteia sau chiar demisia voluntară din cauza bullyingului sau mobbingului. Așadar prin intermediul campaniei locale de informare, educare și conștientizare a drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal, ne propunem să contribuim la creșterea toleranței, non-discriminării, promovării egalității și cambaterii excluziunii sociale a persoanelor afectate de tuberculoză.

Obiectivele campaniei sunt:

• Timp de 6 luni, minim 3600 de persoane din populația generală vor fi informate și conștientizate cu privire la drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal (în comunitate și/sau în mediul online)

• 10 tineri voluntari vor implementa campania locală de informare, educare și conștientizare a comunității, pe tematica drepturilor omului, nondiscriminare și tratament egal.

• 24 de acțiuni locale (online sau în comunitate) de informare, educare, conștientizare privind drepturile omului, nondiscriminare și tratament egal.

Rezultate relevante așteptate:

5 voluntari activi

3600 persoane informate 

În cadrul acestei campanii, este disponibil numărul de telefon 0725513562, destinat persoanelor care fac parte din rândul persoanelor afectate de tuberculoză și se simt discriminate. Un expert va prelua apelul și îl va consilia în vederea depășirii acestei situații.