Drepturile persoanelor cu TB

Drepturile persoanelor cu TB

Persoanele aflate în șomaj sunt eligibile pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente, potrivit legislației în vigoare. 

Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuții. În categoria concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate intră concediile medicale și indemnizațiile:

• pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

• pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale (inclusiv tuberculoza);

• pentru maternitate;

• pentru îngrijirea copilului bolnav;

• de risc maternal.

Valoarea brută a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boala obișnuită reprezintă 75% din media veniturilor din ultimele șase luni ce constituie baza de calcul a concediului medical (poate ajunge la 100% din baza de calcul dacă beneficiarul suferă de afecțiuni grave – SIDA, tuberculoză, cancer etc.).

Pe perioada acordării indemnizației de concediu medical, plata indemnizației de șomaj se suspendă.

Potrivit Legii nr. 76/2002 a șomajului, la intrarea în concediu medical, șomerii trebuie “să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care funcționează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical”.

În cazul în care problema medicală a apărut în weekend sau în altă perioadă în care nu se lucrează, șomerii trebuie să înștiințeze agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrați în prima zi lucrătoare.

Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step Towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat de Asptmr Constanța în parteneriat cu UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și COPAC -Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din România cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.