Prejudecățile cu privire la persoanele afectate de tuberculoză

Prejudecățile cu privire la persoanele afectate de tuberculoză

Prejudecățile cu privire la persoanele afectate de tuberculoză nu se bazează pe studii științifice avizate, ci se nasc cel mai frecvent din ignoranță, frică sau din cutume. 

Discriminarea pe criterii medicale presupune orice excludere, restricție ori preferință pe baza stării de sănătate a unei persoane care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. De aceea, egalitatea de șanse urmărește crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru orice persoană, indiferent de starea sa medicală. 

Cauzele apariției discriminării pe criterii medicale au la bază lipsa educației și a informării corecte cu privire la tratarea și prevenirea apariției bolilor. 

Printre efectele discriminării întâlnim: anxietate, depresie, izolarea, lipsa reintegrării în viața social.

Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step Towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat de Asptmr Constanța în parteneriat cu UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și COPAC -Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din România cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.