CAMPANII

Campanii de conștientizare și informare

Suntem diferiți, dar avem aceleași drepturi!

Cunoașterea drepturilor scade posibilitatea de a te confrunta cu situațiile de discriminare.

LEGEA nr. 302 din 10 decembrie 2018 – privind măsurile de control al tuberculozei reglementează următoarele drepturi:

Art. 5 (1) Toți cetățenii cu domiciliul sau reședința în România au dreptul, garantat de stat, la:

  1. a) servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament al tuberculozei;
  2. b) servicii psihologice;
  3. c) servicii sociale și indemnizații lunare de hrană. 

Citește mai mult

Prejudecățile cu privire la persoanele afectate de tuberculoză nu se bazează pe studii științifice avizate, ci se nasc cel mai frecvent din ignoranță, frică sau din cutume. 

Discriminarea pe criterii medicale presupune orice excludere, restricție ori preferință pe baza stării de sănătate a unei persoane care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. De aceea, egalitatea de șanse urmărește crearea unei societăţi cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru orice persoană, indiferent de starea sa medicală. 

Citește mai mult

Potrivit Legii 302/2018, persoanele angajate cu Contract Individual de Muncă sau persoanele care beneficiază de indemnizația de șomaj, diagnosticate cu tuberculoză, au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare. Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se decontează în procent de 100% din valoarea salariului, către pacientul diagnosticat cu tuberculoză.

Campania face parte din cadrul proiectului Step by Step Towards an Inclusive Society. Proiectul este derulat de Asptmr Constanța în parteneriat cu UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA și COPAC -Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din România cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Persoanele aflate în șomaj sunt eligibile pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente, potrivit legislației în vigoare. 

Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuții. În categoria concediilor medicale și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate intră concediile medicale și indemnizațiile:

Citește mai mult

Pacientul cu tuberculoză are dreptul de a beneficia de statutul de asigurat pe perioada tratamentului.

 În momentul diagnosticării orice pacient intră în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei și va beneficia de calitatea de ”asigurat” medical, indiferent de statutul anterior. În cazul în care statutul pacientului nu se schimbă automat, este necesara o adeverință eliberată de medicul curant care va fi depusă la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, însoțită de o copie a cărții de identitate a pacientului.

Citește mai mult

Tuberculoza este o boală care poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă sau statut social.

Din păcate, cele mai multe cazuri sunt întâlnite în rândul persoanelor tinere (15-49 ani) active din punct de vedere profesional și economic. Acestea sunt adesea victimele stigmatului social, al discriminării și al marginalizării, în special la locul de muncă. 

Discriminarea la locul de muncă se manifestă sub diverse forme, începând cu interviul de angajare și terminând cu decizia de concediere. Formele speciale de discriminare la locul de muncă sunt:

Citește mai mult

Potrivit Codului Muncii, dreptul la reîntoarcerea în câmpul muncii fără nicio constrângere socială este garantat pentru orice pacient.

În ceea ce privește concediul medical, concedierea nu poate fi dispusa pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

Art. 60 din Codul Muncii prevede imposibilitatea concedierii salariaților pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

Citește mai mult